حمید در رسانه ها

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

نگاه هفته

نگاه هفته یکشنبه هر هفته به بررسی موضوعات داغی که که در جهان پشت سرگذاشته شده است می پردازد.

هفته ۹            
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید »
هفته ۸            
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید » 
هفته ۶          
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید »
هفته ۵           
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید » 
 هفته ۴
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید »
هفته ۳ 
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید »
هفته ۲ 
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید » 
هفته ۱ 
۲۸ آپریل ۲۰۱۲
تماشا کنید »

مشاهده ی آرشیو نگاه هفته

مستند دریچه ای روشن

قسمت ۱ 
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۲
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۳
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۴
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۵
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۶
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

قسمت ۷
دریچه ای روشن

تماشا کنید »

خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک